Werkwijze

Voorbereiding

Voorbereidingsgesprek
Lees verder
Sluit

Wensen, doelen en verwachtingen zullen in het voorbereidingsgesprek aan bod komen. Aandachtspunten, uitleg en een mogelijk plan van aanpak bespreken we. Eveneens kan voorbeeldmateriaal doorgenomen worden om duidelijk voor ogen te hebben waar we naar toe gaan werken.

Plan van aanpak
Lees verder
Sluit

In het plan van aanpak staat altijd een korte samenvatting van het voorbereidingsgesprek. Eveneens de onderbouwing van het plan, zoals aandachtspunten en puntsgewijs de doelen. Ook kan een Moodboard of een Pinterest bord gewenst zijn, waarin voorbeeldmateriaal staat. We nemen dit plan gezamenlijk door, zodat we eventuele aanpassingen kunnen maken.

Definitief plan van aanpak + Planning
Lees verder
Sluit

In het definitieve plan zijn de eventuele aanpassingen en toevoegingen verwerkt. Nadat akkoord gegeven is, bespreken wij de planning, waarin de klant o.a. deadlines kan aangeven. Eveneens volgt de keuze van opnamedag of data van opnames.

Fotografieproces

Testopname
Lees verder
Sluit

Een testopname is een extra optie die ik klanten aanbied, zodat de omstandigheden voor de opnamedag al in kaart gebracht zijn. Denk hierbij aan locatie-onderzoek en de keuze van werken met studiolicht of natuurlijk licht.

Opnamedag
Lees verder
Sluit

Elke opdracht is een nieuwe creatieve uitdaging, waardoor elke opnamedag uniek is. Voor elke opdracht neem ik de tijd en voeg ik indien nodig meer tijd toe, totdat het gewenste resultaat bereikt is. Tussentijdse beelden kunnen via mijn laptop bekeken en besproken worden, zodat bijsturing mogelijk is om het gewenste eindresultaat neer te zetten.

Afsluiting opnamedag en nabewerking
Lees verder
Sluit

De klant neem ik altijd mee in het proces. Aan het eind van de opnamedag bestaat de mogelijkheid samen de beelden te beoordelen, een voorkeur uit te spreken, waardoor we de eerste selectie maken. De eerste nabewerking zal al een duidelijke impressie geven van de fotoserie. Elk gekozen beeld krijgt een bewerking om perfectie na te streven.

Aanlevering

Selectie voor goedkeuring
Lees verder
Sluit

Altijd stuur ik de klant een selectie van goedkeuring. Deze bestaat uit geselecteerde beelden waar ik als fotograaf mijn goedkeuring over heb gegeven. Deze technisch goede foto's hebben bovendien een eerste bewerking gehad. De klant krijgt daardoor een goed beeld van het beoogde resultaat, hetgeen helpend kan zijn voor de daadwerkelijke keuze.

Aanlevering definitieve selectie
Lees verder
Sluit

Elke foto is voorzien van een bestandsnummer. De daadwerkelijke keuze van beelden geeft de klant via de bestandsnummers door. Er is daarbij ruimte voor het aangeven van extra aanwijzingen, bijvoorbeeld de wens de foto donkerder of lichter te maken.

Volledige aanlevering + inhoud
Lees verder
Sluit

In de voorbereiding is besproken hoe je de bestanden aangeleverd krijgt. Daarbij krijg je altijd de online-bestanden en heb je recht op de afdrukbestanden. Ten slotte kunnen bestanden in een bepaald formaat gezet worden, zodat jouw foto's ook op de website in de hoogste kwaliteit naar voren komen.

Volg mij op Instagram

@jurrianneijenhuis